Algemene Voorwaarden

Gelicenseerde Software

Wij beroepen ons het recht om gekochte producten (hierna te noemen Licentie Software) weigeren terug te nemen. Dit wil zeggen dat als de gebruiker een product heeft gekocht waar een activeerbare licentie code aanwezig is wij deze in geen enkele opzicht terug kunnen en willen nemen. FH-Productions kan nooit de garantie van de klant krijgen dat het gekochte product niet door de klant is geactiveerd. Deze regel dient hierdoor enkel om fraude en oplichtingspraktijken te voorkomen.

Indien de klant van mening is dat zijn of haar product daadwerkelijk niet geactiveerd kan worden, dient de klant contact met ons op te nemen en bewijsstukken tonen (zoals screenshots van de foutmelding) om recht te krijgen op een nieuwe versie van het door de klant gekochte product. Indien de klant geen bewijsstukken kan of wil leveren staan wij als bedrijf in onze recht om af te zien van het herroepingsrecht van de klant.

Ongelicenseerde Software

Hiervoor zijn geen speciale regels voor. Klanten behouden ten alle tijde het recht om de software te installeren en te verwijderen van zijn of haar computer. De meeste software die wij aanbieden (lees: van ons zelf) vallen onder de GNU Public License en zijn voor de wet freeware en meestal open source.

Website Bouwen

De klant is in dit geval altijd verplicht om de werkuren van de ontwikkelaars te betalen. Als de klant na enkele uren besluit om toch maar geen website te laten bouwen, dient de klant de gemaakte uren te betalen. Dit geldt overigens voor alle website formaten. Hiervoor hanteren wij en standaard tarief van €5.50.- per gemaakt uur. Dit bedrag dient u enkel te betalen bij een annulering. Dit geldt dus niet als u ons de website laat afmaken en uitleveren. Dit doen wij omdat de uren die wij voor niks aan een website spenderen, ook voor een andere klant hadden kunnen gebruiken.

Wel kunt u wanneer u wilt wijzigingen aanbrengen aan uw order. Als u een klein website formaat wilt omzetten naar een groter formaat is dit nooit een probleem. Maar een groot formaat website wijzigen naar een klein formaat dient u als klant niet te lang mee te wachten om dit te melden. Als wij een groot formaat klaar hebben voor aflevering, dan dient u deze gewoon te betalen, ookal had u achteraf liever een kleiner formaat gehad. Wees in dit laatste geval er op tijd bij. Want bij ons geldt: klaar is klaar.

Webhosting

Vanaf het moment dat de klant een bestelling bij ons heeft gedaan, heeft de klant 14-dagen bedenktijd om zijn of haar contract te ontbinden. Als de klant besluit het contract te ontbinden, zullen wij alle handelingen voor het aanmaken van de hosting van de klant ongedaan maken en het volledige bedrag aan de klant terug te betalen. Het terugboeken van het totaalbedrag zal dezelfde of de eerstvolgende werkdag geschieden.

Bij het ongedaan maken van de door ons gemaakte handelingen zal alle data worden verwijderd die u heeft opgeslagen op uw Control Panel. Let wel, het bedrag van de domein naam kunnen wij niet aan uw terugbetalen. De domein naam heeft u gehuurd en is tot het eind van het oorspronkele contract uw eigendom. Wij huren deze domeinnamen via andere organisaties en kunnen deze daarom niet zelf beeindigen. Daar komt bij, ook het domein naam staat op uw naam! Alleen u kunt hier van afzien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de organisatie die uw domein naam heeft geregistreerd.

*eventuele organisatie-namen (zoals de leverancier van de domeinnamen) vind u terug op het factuur!